<
X

 

ฮวงจุ้ยห้องนอน จัดวางผิด ชีวิตเปลี่ยน


   

ฮวงจุ้ยห้องนอน จัดวางผิด ชีวิตเปลี่ยน       

ตำแหน่งเตียงภายในห้องนอน หากตั้งไม่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ เนื่องจากร่างกายของคนเราจะมีสนามพลังที่เกิดจากการไหลเวียนภายในร่างกายหากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 

1. หลีกเลี่ยงการตั้งเตียงให้ตรงกับประตูเพราะทำให้คนภายนอกเห็นได้ง่าย อาจรบกวนความเป็นส่วนตัวจึงส่งผลต่อการพักผ่อน อีกทั้ง ประตู ยังเป็นทางผ่านของพลังลมด้วยเมื่อเตียงอยู่ตรงกับทางผ่านลม ร่างกายก็ย่อมได้รับผลกระทบไปเต็มๆจึงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง 

2. ควรวางเตียงในแนวทิศเหนือใต้ตามหลักวิทยาศาสตร์นั้น การวางเตียงในแนวเหนือใต้เป็นการคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้เลือดหมุนเวียนสอดคล้องกับแรงโน้มถ่วง ส่งผลให้ผู้อาศัยนอนหลับได้ง่าย หลับอย่างสบาย และแน่นอนว่าส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย 

3. หลีกเลี่ยงการวางเตียงไว้ใต้คานตามตำราฮวงจุ้ยจีนโบราณ กล่าวว่า การวางเตียงที่นอนไว้ใต้คาน ทำให้เกิดความกดดันส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะบริเวณศรีษะอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวเหมือนมีอะไีรมากดทับ อาจส่งผลให้ล้มป่วยได้ง่าย 

4. หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์แขวน มาไว้บนหัวเตียงอุปกรณ์ประเภทแขวน อย่างเช่น โคมไฟ พัดลม กรอบรูป หรืออื่นๆไม่ควรนำมาไว้บนหัวเตียงเนี่ยงจากทำให้เกิดแรงกดดันเช่นเดียวกับการไว้เตียงไว้ใต้คานส่งผลให้ผู้นอน ล้มป่วยได้ง่าย สุขภาพไม่ดี 

5. หลีกเลี่ยงการวางกระจกไว้หน้าเตียงอาจทำให้ผู้นอนเกิดภาวะจิตใจหดหู่ได้ อ่อนแอ และนอนหลับไม่สนิท 

6. หลีกเลี่ยงการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียงเพราะถือว่า เป็นการแสดงความไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างร้ายแรง 

         สรุป การวางตำแหน่งเตียงนอน ให้ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย จีนโบราณนั้นให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักหากวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัย มีสุขภาพกาย และใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ การพักผ่อนที่ดีย่อมส่งผลต่อสภาพชีวิตที่ดี  


ย้อนกลับ